WP_20151010_13_53_53_Pro

Antti Vuori ja Maria Laakso.

Lähetystyö meillä ja muualla oli monimuotoisesti esillä Arkkihiippakunnan seminaarissa Turun Kristillisellä opistolla 10.10.2015. Tapahtuma oli suunnattu paikallisseurakuntien lähetystyön vastuunkantajille, palkatuille ja vapaaehtoisille. Kirkon lähetysjärjestöt olivat esillä esitepöytien ja tietoiskujen muodossa. Lisäksi paikalla oli puhujavieraita läheltä ja kaukaa. Musiikista vastasivat Antti Vuori ja Maria Laakso.

Maarian kirkon aamumessussa Jaakko Paakkanen puhui uskonnon muodon ja sisällön suhteesta. kaikki ei ole sitä miltä näyttää: vieras muoto voi sisältää elävää uskoa, ja tuttu muoto voi muodostua epäjumalaksi ja kuolleeksi kuoreksi. Uskon tulee pysyä sisältä elävänä, mutta sen tulee myös löytää sellainen muoto, joka puhuttelee ulkopuolisia ja johdattaa heitä uskon salaisuuteen.

New wine -seurakunnat julistavat rukoilemalla ja auttamalla

Messussa avustanut anglikaanipastori Malcolm McDonald Lontoosta puhui aamupäivällä New Wine – verkoston toiminnasta ja näystä. New Wine-seurakunnissa maallikot ovat aktiivisia ulospäin suuntautuvassa toiminnassa, jossa auttaminen ja julistus nivoutuvat saumattomasti yhteen. Vieraanvaraisuutta ja rakkautta korostetaan. Uskosta todistamisessa vältetään tuputtamista, kiihkoa ja uskonnollista sisäpiirikieltä. Tarjoutuminen rukoilemaan ihmisten puolesta on toimiva lähestymistapa, joka luo nopeasti siltoja. Lähetys ei lähde velvollisuudentunnosta, vaan auttamishalusta, jonka Pyhä Henki synnyttää. Teologisesti McDonald määritteli, että lähetystyössä tulisi yhdistyä rakkauden kaksoiskäskyn ja lähetyskäskyn. Rakkauden teot ja kristillinen julistus eivät ole erillisiä asioita, vaan siellä missä on yksi, siellä tulisi myös toisen näkyä ja kuulua.

McDonaldin mielestä usko on niin yksinkertaista, että juuri se muodostuu usein loukkauskiveksi: Jumala rakastaa meitä ehdoitta. Rakastemmeko me Jumalaa? Tahdommeko muidenkin oppivan tuntemaan hänen rakkautensa? Näihin kysymyksiin vastaaminen on lähetystyön lähtökohta.

Voiko kristitty joogata? Mitä on zen? Uushenkisyyden haaste

Iltapäivällä KM Pekka Y. Hiltunen valotti uushenkisyyttä, joka haastaa kristinuskon monin tavoin. Luento oli vain pintaraapaisu moniulotteiseen asiaan, ja moni toivoikin laajempaa seminaaria aiheesta. Hiltunen on Kirkon lähetystyön keskuksen uskontodialogiasiantuntija.

Ensimmäinen lähetyskenttä on minä itse, Hiltunen totesi. Kaikkialle leviävä uushenkisyys vaikuttaa meihin huomaamattamme. Uushenkinen ihminen ei välttämättä pidä itseään ei-kristittynä. Hän saattaa puhua Jeesuksesta, mutta ilman syntiä ja sovitusta. Jeesus saatetaan nähdä yhtenä tienä monien joukossa, joka johtaa samaan päämäärään. Uskonnot ovat kuitenkin todellisuudessa yhteen sovittamattomia jo siksi, että ne vastaavat eri kysymyksiin, Hiltunen korosti. Hindulle ongelma on jälleensyntyminen ja ratkaisu minän sulautumien kaikkeuteen; kristitylle ongelma on synti ja ratkaisu anteeksianto.

WP_20151010_15_59_24_Pro

Päivän juonsi arkkihiippakunnan lähetyssihteeri Anssi Nurmi.

Joogan suhteesta kristinuskoon on monenlaisia näkemyksiä. Onko se antikristillistä? Voiko sitä kristillistää? Hiltusen mielestä jooga on tiettyyn rajaan asti vain voimistelua, mutta on tärkeä olla tietoinen, että sillä on itämais-uskonnollinen tausta, se tuotiin länteen nimenomaan uskontona ja tietyn rajan jälkeen se on ei-kristillistä uskontoa.

Mindfullness on maallistettua zen-mietiskelyä, Hiltunen määritteli. Se on tietoisuutta itsestä, itsensä tarkkailua ja ulkoisten reaktioiden tietoista viivyttämistä, itsehillintää. Arjessa teemme tätä paljon, eikä se ole ristiriidassa Raamatun kanssa. Mielen valo, tietoisuus, ei kuitenkaan ole sama kuin Jumalan luomaton valo, joka pelastaa ihmisen. Kristitty tarvitsee myös tiedostamisen valoa, mutta kristitylle se ei ole oman sielun, vaan ”hyväksyvän Jumalan läsnäolon tiedostamista”.

Myös hiljaisuuden etsinnällä ja karismaattisuudella on yhtymäkohtia uushenkisyyteen, niin erilaisia ilmiöitä kuin ne ovatkin. Tähän Hiltunen ei ehtinyt luennossaan tarkemmin pureutua. Myös populaarikulttuurin uushenkiset ilmiöt kuten Star Wars ja Harry Potter jäivät pelkän maininnan tasolle.

Tämä artikkeli julkaistaan myös Mikaelinseurakunnan Lähetystyö -vihkosessa, joka ilmestyy muutaman kerran vuodessa. Sitä on saatavilla seurakunnan toimipisteistä ja sen voi myös tilata kotiinsa liittymällä lähetysrenkaaseen. Lisätietoja: jaakko.paakkanen@evl.fi