Mikaelin raamattukoulu leviää nettiin!

Keskiviikkona 29. tammikuuta 2014 Mikaelin seurakuntakodilla (Puistokatu 13) alkoi kevään raamattukoulu. Ensimmäisen illan opettajana oli Jarmo Mäki-Mikola lähetysyhdistys Kylväjästä. Hän puhui rististä.

Tarkoituksena on, että tänä keväänä raamattukoulua viedään entistä enemmän netti-maailmaan. Tämän vuoksi opetuksista laaditaan Mikaelilaisen blogisivustolle ”kommenttipuheenvuoroja”, joissa ruoditaan viikon opetusta ja aihetta.

Jarmo otti lähtökohdakseen jakeet Luuk. 23:32–46. Hän käsitteli niistä nousevia ajatuksia varsin syvällisesti. Hän maalasi eteemme kuvan ristiinnaulitusta, joka täyttää profetioita ja esikuvia Aabrahamin uhrista (1. Moos. 22), Psalmirukoilijan valituksista (Ps. 22) ja Jesajan kirjan Herran kärsivän palvelijan kuolemasta (Jes. 53). Kerrassaan kokonaisvaltainen opetus, jossa evankeliumi – miksi Jeesus kuoli puolestamme? – tuli hienosti esille. Mutta ajattelin tässä syventyä vähän siihen kysymykseen, miten ihmiset 2000 vuotta sitten ymmärsivät ristin. Sehän oli teloituspuu.

Antiikin kirjoittajat välttivät kirjoittamista ja puhumista rististä. Se oli tabu. Risti koettiin niin halventavaksi ja hirveäksi, että siitä oli syytä vaieta. Se oli niiden kohtalo, jotka olivat todella epäonnistuneet. Ristillä Rooman valtakunta kidutti ja teloitti ne pahimmat roistot ja kapinalliset. Ristiin ei yhdistetty mitään ylevää ja sankarillista vaan aivan päinvastoin. Cicero, roomalainen kirjailija, totesi, että risti oli ”julmin ja hirvittävin kuolemanrangaistus.” Samoin hänen mukaansa ”risti” tulisi ”kokonaan poistaa ei ainoastaan Rooman kansalaisten ruumiista vaan myös heidän ajatuksistaan, silmistään ja korvistaan” (Pro Rab. 5:16). Risti oli myös pelotekeino, jota Rooman viranomaiset käyttivät. Jotta kansan alemmat luokat eivät aloittaisi kapinoita, heitä peloteltiin kiduttamalla niitä, jotka eivät pysyneet ruodussaan. Roomalainen kirjailija Seneca kertoo eri teloitus- ja kidutusvälineistä, joilla kansa saatiin pelon ja kauhun valtaan: piinapenkki, kierrekoukku, venytys ja jäsenten repiminen hevosvankkurien välissä, pukeutuminen palaviin vaatteisiin ja ristiinnaulitseminen (Epist. Moral. 15:5–6). Ristiinnaulittu menetti kaikki ihmisoikeutensa. Tämän vuoksi ristiinnaulittuja usein raiskattiin ja käytettiin kaikin tavoin hyväkseen. Josefus, joka oli Paavalin aikalainen juutalainen historioitsija, kirjoittaa ristiinnaulituista näin (Bell. 5:452):

Niinpä heitä ruoskittiin ja kidutettiin kaikin tavoin ennen kuolemaansa. Lopulta heidät ristiinnaulittiin muurin edustalla.

60-luvulla Rooman keisari Nero – se mielipuoli, joka vaati itseään palvottavan jumalana, ja joka rakennutti itseään varten temppeleitä – järjesti Rooman palon ja leimasi siitä kristityt syntipukeiksi. Hänen vainojensa aikoina apostoli Pietari ja Paavali teloitettiin Roomassa. Tuon ajan roomalainen historioitsija Tacitus kertoo, kuinka Neron vainoissa kristittyjä kidutettiin ja tapettiin (Ann. 15:44):

Tuhoon tuomittujen kustannuksella pilailtiin. Heitä annettiin eläinten taljoihin puettuina koirien raadeltaviksi tai naulittiin ristiin. Illan hämärtyessä heitä käytettiin soihtuina yötä valaisemaan.

Yksi arvostetuimmista Jeesus-tutkijoista, John P. Meier, kirjoittaa Jeesuksen viitoittamasta ristin tiestä näin:

Ensimmäisen vuosisadan palestiinanjuutalainen ei olisi voinut kuvitella mitään ristiä hirvittämäpää ja iljettävämpää symbolia. Se oli teloitustapa, joka kuvasi sitä, että ihminen joutui hyvästelemään koko elämänsä (mukaan lukien omaisuutensa ja rahalliset tukensa), koko menneisyytensä (johon kuului perhesiteet), ja koko tulevaisuutensa (kaikkine suunnitelmineen ja projekteineen). Ristillä kuolemiseen liittyi täydellinen oman elämän hallinnan menetys (mukaan lukien jopa ihmisen ruumiillisten toimintojen hallinnan menetys julkisesti). Hirveyttä lisäsi vielä valtava häpeä ja pilkka, joka säesti hidasta ja kivuliasta kuolemaa.” (oma vapaa käännökseni: Meier, A Marginal Jew, Vol. III, 64).

Jarmo Mäki-Mikola sanoi hienosti, että risti kertoo kolmesta asiasta.

  1. Siitä kuinka hirveä asia synti on, siitä, kuinka perusteellinen oli ihmisen synnin ongelma. Sitä varten tarvittiin näin täydellinen uhri. ”Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi”.
  2. Risti kertoo, kuinka paljon Jumala vihaa syntiä.
  3. Risti kertoo rakkaudesta, siitä, että Kristus, Jumalan Poika, oli valmis antamaan itsensä sovitusuhriksi meidän puolestamme.

2000 vuotta sitten elänyt brändi- ja imagokonsultti ei välttämättä olisi suositellut kirkolle ristiä symbolikseen. Se nimittäin assosioitiin pelkkiin negatiivisiin mielleyhtymiin. Risti kuitenkin kertoi kristityille toisaalta ihmiskunnan pohjattoman suuresta syntiongelmasta ja toisaalta Jumalan rajattomasta rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Rististä tuli suurimman mahdollisen rakkauden symboli. Ensimmäiset kristityt muuttivat Rooman pelon ja vihan symbolin, rauhan ja rakkauden symboliksi.

Mikaelin raamattukoulun kevään 2014 aikataulu täällä

1 Comment

  1. Jaakko Paakkanen

    tammikuu 30, 2014 at 2:00 pm

    Hieno juttu tämä netti-ulottuvuus raamattukouluun. Jännästi assosioi tämä ristin pahennus -teema pilapiirrokseen, jonka muutama päivä sitten postasin… 🙂

    (Otin vapauden tämän artikkelin tekniseen muokkaukseen: palautin oletusfontin, lisäsin raamattulinkkejä ja linkin raamattukoulun ohjelmaan ym. säätöä)

Vastaa

Your email address will not be published.

*